Utställningar

 

2021

Acc Certutställning  5 juni Mjölby , Klubbarp  Domare: Annelie Karlsson   
       

 

Anmälningsinfo:

Inget medlemskap i ACC krävs för deltagande i valpklass. 

Medlemskap i ACC erfodras i vuxenklass 9 mån > . Medlem i erkänd utländsk rasklubb får deläga hund med svensk ACC-medlem, utan krav på medlemskap i ACC.

ACCs Utställnings bestämmelser 1 Januari 2008 >>

Anmälan:
Anmälan till Certutställningen görs till: 
Anmälan till övriga utställningar till resp. arrangör, information kommer löpande.

Anmälan är bindande. Betalning på Bankgiro: 5391-5765 skall ske i samband med anmälan.
Märk betalningen med utställningsdatum och erat efternamnet (ej hundens namn) 

Anmälningsavgifter ACC’s  inoff utställningar 

Valpklass 4-6 mån & 6-9 mån 150 kr
Juniorklass 9 – 15 mån  250 kr
Unghundsklass 15 – 24 mån  250 kr
Öppenklass 15 mån > 250 kr
Bruks/ jaktklass 9 mån > 250 kr
Championklass 15 mån > 250 kr
Veteranklass 8 år > 150 kr
Nedklipptklass 9 mån > 150 kr
Barn med hund < 12 år  20 kr
Juniorhandling 13 – 16 år  20 kr

 Anmälningsavgifter ACC’s Certutsällning

Valpklass 4-6 mån & 6-9 mån 

150 kr
Juniorklass 9 -18 mån  350 kr
Unghundsklass 15 -24 mån  350 kr
Öppenklass 15 mån > 350 kr
Bruks/Jaktklass 9 mån > 350 kr
Championklass 15 mån > 350 kr
Veteranklass 8 år > 200 kr

 

 Ansök om att anordna en utställning i Acc's regi >>