Utställningar

thumbnail_Image

2020

Acc Cert Utställning
12 Juli Tvååker, Övrevi IP INSTÄLLD Domare : Christina Daniels  
Inofficiell Utställning 27 Juni , Jönköping Domare: Fredrik Gustavsson PM   
Inofficiell Utställning 11 Juli , Örebro Domare: Gun-Marie Blom , Kennel Light Dream's PM
Inofficiell Utställning ,  Nationalen 3 Oktober Eskilstuna , Vilsta INSTÄLLD Domare: Jason Lynn, Kennel Afterglow  
Inofficiell Utställning  5 September , Mjölby  Domare: Helmer Önell  PM+ Domarpresentation
       
       

Anmälningsinfo:

Inget medlemskap i ACC krävs för deltagande i valpklass. 

Medlemskap i ACC erfodras i vuxenklass 9 mån > . Medlem i erkänd utländsk rasklubb får deläga hund med svensk ACC-medlem, utan krav på medlemskap i ACC.

ACCs Utställnings bestämmelser 1 Januari 2008 >>

Anmälan:
Anmälan till Certutställningen görs till: 
Anmälan till övriga utställningar till resp. arrangör, information kommer löpande.

Anmälan är bindande. Betalning på Bankgiro: 5391-5765 skall ske i samband med anmälan.
Märk betalningen med utställningsdatum och erat efternamnet (ej hundens namn) 

Anmälningsavgifter ACC’s  inoff utställningar 

Valpklass 4-6 mån & 6-9 mån 150 kr
Juniorklass 9 – 15 mån  250 kr
Unghundsklass 15 – 24 mån  250 kr
Öppenklass 15 mån > 250 kr
Bruks/ jaktklass 9 mån > 250 kr
Championklass 15 mån > 250 kr
Veteranklass 8 år > 150 kr
Nedklipptklass 9 mån > 150 kr
Barn med hund < 12 år  20 kr
Juniorhandling 13 – 16 år  20 kr

 Anmälningsavgifter ACC’s Certutsällning

Valpklass 4-6 mån & 6-9 mån 

150 kr
Juniorklass 9 -18 mån  350 kr
Unghundsklass 15 -24 mån  350 kr
Öppenklass 15 mån > 350 kr
Bruks/Jaktklass 9 mån > 350 kr
Championklass 15 mån > 350 kr
Veteranklass 8 år > 200 kr

 

 Ansök om att anordna en utställning i Acc's regi >>