rasdatalogga
Denna sida bygger på information och resultat från Svenska Kennelklubbens Rasdata. Du finner tusentals uppgifter på svenska hundar och vi hoppas du ska finna stort intresse av att ta del av alla de fakta som har präglat rasen och enskilda hundar.

 


På Avelsdata finns förutom information på individnivå också rasstatistik och populationsöversikter. Avelsdata är en tjänst som

uppskattas och används av uppfödare och klubbarnas avelsfunktionärer tack vare att den ger en helhetsbild över utv

avelsdata

ecklingen och statusen ur t ex vissa hälsoaspekter för en hel ras

 

 


SKK HUNDDATA har du åtkomst till Svenska Kennelklubbens databas där du bland annat kan hitta:

•samtliga sedan 1975 hos SKK regis

hunddata

trerade hundar

•tävlingsresultat från 1993 och framåt

•veterinärundersökningsresultat