Avelsarbete

 

Arbetsbeskrivning för avelskommittén

Avelskommitténs arbete skall bestå i att:

  • Presentera en bred information och följa forskning och utveckling avseende avelsfrågor.
  • Samla och sammanställa information som rör rasen i avelsfrågor.
  • Bistå uppfödare, tikägare och hanhundsägare med råd i avelsfrågor vid förfrågan delge information och agera diskussionspartner i avelsfrågor.
  • Informera om ACCs kravnivåer och rekommendationer för avel.
  • Ansvara för och genomföra uppfödarträffar i ACCs regi. deltaga på SSRK:s konferenser/kurser i avelsfrågor.