MEDLEM I ACC

 thumbnail_Image

Önskar du bli medlem i rasklubben har vi olika alternativ.

Samtliga medlemsskap administreras via Svenska Kennelklubben, SKK.

Förnyande av medlemskap i ACC kommer genom en faktura från Svenska Kennelklubben, där också medlemskortet medföljer.
Är du även medlem i SKK erhåller du två seperata fakturor.

Vid förnyelse av medlemsskap, skickas fakturan automatiskt ut från SKK cirka en månad innan den ska betalas.

Kostnaden för medlemsskap 

Enskilt medlemsskap    250:-/år 

Familjemdlemsskap      75:-/år

Gåvomedlemsskap       150:-/år

Utlandsmedlemsskap   350:-/år

 

 

För teckna envskilt medlemsskap, klicka här >>

 

Anmälan av familjemedlemsskap, klicka här >>

När en i familjen är fullbetald medlem, kan övriga familjemedlemmar som är folkbordförda på samma adress och är under18 år teckna ett familjemedlemsskap. 

 

Anmäla ett gåvomedlemskap, klicka här >>

Din hunds uppfödare köper dig det första medlemsskapet.

 

Adressändring eller avsluta medlemskap. Klicka här >>

 
Har du frågor angående ditt medlemsskap kontakta
 
SKK:s Medlemservice.
Telefon 08-795 33 44

Mailadress: medlem@skk.se

 

SOM MEDLEM ERBJUDS DU: 

* Medlemstidning

* Möjlighet att deltaga i klubbens olika arragderade aktiviteter till reducerad kostnad

*Möjlighet att delta på av ACC anordnad föreläsning och träffar till reducerad kostnad

* Möjlighet att deltaga på av ACC anordnad officiell samt inofficiell utställning.

* Möjlighet att deltaga på av ACC anordnad oficiell samt inoficiell tävling

 

ACC behandlar personuppgifterna enbart hos styrelsen i ett internt dataregister bestående av medlemsnummer, namn-, adress-, telefon- och e-postuppgifter.

Uppgifterna lagras hos ACCs styrelse under den aktiva medlemsperioden och ytterligare två år. Därefter raderas samtliga uppgifter om den enskilde.

Medlem har när som rätt att begära ut vilka uppgifter ACC har lagrat om denne.

Genom betalning av medlemsavgift har medlem gett sitt samtycke av ovanstående villkor.

Som ny medlem betraktas person som inte varit medlem de senaste två åren.

 
D89DA9CB-8803-4ABD-A096-594B37D63B47