MEDLEM I ACC

Samtliga medlemsskap administreras av SKK.

Önskar du bli medlem i rasklubben finns det olika alternativ.

 

Kostnaden för medlemsskap från 2021-01-01

Enskilt medlemsskap    300:-/år 

Familjemdlemsskap     150:-/år

Gåvomedlemsskap        75:-/år

Utlandsmedlemsskap   350:-/år

Förnyande av medlemskap i ACC kommer genom en faktura från Svenska Kennelklubben, där också medlemskortet medföljer.

Är du även medlem i SKK erhåller du två seperata fakturor.
Vid förnyelse av medlemsskap, skickas fakturan automatiskt ut från SKK cirka en månad innan den ska betalas.

För teckna enskilt medlemsskap, klicka här >>

 

Anmälan av familjemedlemsskap, klicka här >>

När en i familjen är fullbetald medlem, kan övriga familjemedlemmar som är folkbordförda på samma adress och är under18 år teckna ett familjemedlemsskap. 
 

Anmäla ett gåvomedlemskap, klicka här >>

Din hunds uppfödare köper dig det första medlemsskapet.

 

Adressändring eller avsluta medlemskap. Klicka här >>

 

 

Har du frågor angående ditt medlemsskap kontakta

 

SKK:s Medlemservice.

Telefon 08-795 33 44

Mailadress: medlem@skk.se
 

Som medlem erbjuds du: 

* Digital medlemstidning.

* Möjlighet att deltaga i klubbens olika arrangerande aktiviteter till reducerad kostnad.

* Möjlighet att delta på av ACC anordnad föreläsning och träffar till reducerad kostnad.

* Möjlighet att deltaga på av ACC anordnad officiell samt inofficiell utställning.

* Möjlighet att deltaga på av ACC anordnad offciell samt inoffciell tävling.

 

ACC behandlar personuppgifterna enbart hos styrelsen i ett internt dataregister bestående av medlemsnummer, namn-, adress-, telefon- och e-postuppgifter.

Uppgifterna lagras hos ACCs styrelse under den aktiva medlemsperioden och ytterligare två månader. Därefter raderas samtliga uppgifter om den enskilde.

Medlem har när som rätt att begära ut vilka uppgifter ACC har lagrat om denne.

Genom betalning av medlemsavgift har medlem gett sitt samtycke av ovanstående villkor.

 

 

D89DA9CB-8803-4ABD-A096-594B37D63B47