Protokoll

 

Årsmötesprotokoll 2020 pdf icon 2
   

Föreningsinformation

 
 
thumbnail_Image
Här finner du information som rör klubben ACC's verskamhet.
Senast den 31/3 varje år ska klubbens årsmöte äga rum. Det mötet är samtliga medlemmar välkoman och önskvärda at närvara på.Det är då kommande styrelse väljs samt inskickade motioner behandlas. Din röst som medlem är viktig.
Styrelsen håller regelbundet protokollförda möten under verksamhetsåret.Önskar du som medlem ta del av styrelse protokollen för eget bruk, kontaktar du styrelsen
 På årsmötet väljs bland annat styrelse för kommande verksamhetsår,samt avhandlas inkomna motioner och övriga ärenden. I god tid före kommer en kallelse till årsmötet ut på hemsidan & facebooksidan. Inför årsmötet skrivs en verksamhetsberättelse sammanoch en verksamhetsplan utarbetas för det kommande året.

 

Här kan ni hämta en>>Motionsmall till årmötet