Protokoll

 

Årsmötesprotokoll 2020 pdf icon 2
   

Föreningsinformation

 
 
 
Här finner du information som rör klubben ACC's verskamhet.

ÅRSMÖTE
Senast den 31/3 varje år ska rasklubbens årsmöte äga rum.
Din röst som medlem är viktig. 
Vi välkomnar och önskar att så många medlemmar som möjligt kan deltaga.

Detta möte är samtliga medlemmar välkomna att närvara och deltaga i.
Det är bland annat där kommande styrelse väljs, inskickade motioner behandlas mm 
Senast 21 dagar före årsmötet presenteras en verksamhetsberättelse över det gångna året, en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår och ett budgetförslag för det kommande året.
Detta görs via mailutskick till medlemmarna.

Information om att mötet kommer äga rum informeras även på hemsidan & facebooksidan.
Det är här du som medlem kan påverka genom att skriva motioner som tas upp.  

Här kan ni hämta en>>Motionsmall till årmötet

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen håller regelbundet protokollförda möten under verksamhetsåret.
Önskar du som medlem ta del av styrelse protokollen för eget bruk?
Vill du få svar på en fråga, vill lämna något tips och eller ideer på aktiviter?
Kotakta styrelsen via mail på styrelsen.acc@outlook.com