ACC vill gratulera till nya champions.

 har din hund blivit champion 2019-2021 i någon gren

Skicka in till aktivitet.acc@outlook.com. Skicka hundens namn , föräldrar , uppfödare och ägare, datum & plats

 och givitvis en fin blid på din nyblivna CH