Jakt

Jakt

Även om amerikanaren under en lång tid avlats endast för sällskap och utställning finns jaktegenskaperna kvar i generna om man vill plocka fram dem. Det är en hund som kan användas till småviltsjakt och eftersom den har en mycket god näsa kan den lätt tränas till eftersökshund (viltspår). Liksom övriga spaniels ska den arbeta tillsammans med sin förare - jägaren både före och efter skott. För att jakten ska fungera krävs att hunden är lydig, en hund som drar iväg och jagar för sig själv på grannens marker gör ingen annan än hunden själv glad. 

 

Poängberäkning Årets Jakt Amris

 

Nybörjare För att delta i nedanstående utnämning skall hunden vara svenskregistrerad och svenskägd. Endast resultat från officiella jaktprov i Sverige räknas. Giltigt medlemskap i vår klubb samt att man själv skickar in sina resultat till aktivitet.acc@outlook.com

Vid lika poäng räknas A-prov som högsta klass. Resultaten avser innevarande år 1 jan-31 dec och resultaten skall rapporteras in senast 31 dec (helst löpande under året). De tre (3) bästa resultaten får tillgodoräknas.

Godkänd, Nybörjarprov A = 2 poäng (Arbetscertifikat)

Godkänd, Nybörjarprov B = 1 poäng

Extra poäng: Den totala summan poäng från provet enligt följande. Exempel. Total poäng av domaren 38 poäng, minus de 5 poäng som avser vattenprov = 33 poäng ger ytterligare 3,3 poäng utöver godkänd enligt ovan.

Godkänd Nybörjarprov med 33 poäng blir 4,3 poäng till poängrapporteringen.

1:a plac. Segrarklass CERT 12 poäng

2:a plac. Segrarklass 10 poäng

3:e plac. Segrarklass 8 poäng

1:a Öppenklass HP 10 poäng

1:a Öppenklass 8 poäng

2:a Öppenklass 7 poäng

3:a Öppenklass 6 poäng

Extra poäng: SE JCH = 15 poäng (med utställningsmerit) SE J(j)CH = 10 poäng (utan utställningsmerit)

Övrigt Följande uppgifter skall lämnas i samband med rapporteringen:

 Datum för provet

 Arrangören

 Nbp A eller Nbp B

 Poäng

 Hundens namn

 Hundens reg.nr

 Ägare, namn, adress och telefonnummer

Uppgifterna skickas in till aktivitet.acc@outlook.com