Lydnad

 

Det vanligaste är att man som nybliven lydnadsintresserad hundägare tar kontakt med sin lokala brukshundsklubb. Det finns dock inget som hindrar att man tränar själv, bara man kommer ihåg att inte alltid träna hemma i trädgården. Om man övar i olika miljöer lär sig hunden att lyda även i stökiga och okända omgivningar, med andra människor, hundar och andra störningar omkring. Träna alltid i korta pass som görs omväxlande och roliga för hunden. Blir man sen tävlingssugen så finns det ett otal tävlingar året om.

Trots att amrisen är en mycket trevlig och ganska lättlärd hund är det få ekipage som är ute och tävlar. Dem som gör det är dock desto duktigare och det har blivit att flertal lydnadschampions genom åren.

 

 

 

Färdigställd lista för publicering gällande Årets Lydnads Amris period 2021-01-01 t.o.m 2021-06-30.

Årets Lydnads Amris 2021 

 

 

ACC.s Poängräkning Årets Amris from 2020

Grundregler.

Samtliga utmärkelser är öppna för alla amrisar som är Svensk registrerade, om ägaren/ägarna vid tävlingstillfället är medlem i ACC. - Ägaren/Ägarna till hunden skall vara medlem i ACC vid samtliga poänggivande meriter, samt vid fastställande av det slutliga resultaten.  Om hunden tävlas av annan förare vid något/ några tävlingstillfället skall denna vara medlem i ACC, poängen tilldelas alltid ägaren.

Tidsperiod för beräkning av Årets titlar är ett kalenderår, 1 januari – 31 december.  Pris utdelas i samband med årsmötet, alternativt skickas till pristagare mot fraktkostnad.

För att priset skall delas ut krävs att tre sökande finns inom varje gren/storleksgrupp. Endast resultat uppnådda på officiella tävlingar i Sverige räknas 

Ansökan, inklusive alla resultat, skall vara ACC tillhanda senast kl: 24.00 den 5 januari året efter tävlingsåret. 

Ägaren bär själv ansvaret för att resultaten inkommer till ansvarig på ACC under årets gång och bör skickas in så snart som möjligt efter varje genomförd tävlingstillfälle, för att klubben ska kunna hålla en uppdaterad lista under årets gång.

Ansökan skall innehålla:

Hundens officiella namn och registreringsnummer, samt tilltalsnamn.

Förteckning över datum, arrangör, klass och poäng för tävlingar som ska tas med i beräkningen 

Ägarens/Ägarnas namn, adress, telefonnummer samt mailadress

Resultatet skickas till aktivitet.acc@outlook.com

 

Årets Lydnadsamris: -

Det delas ut ett pris gemensamt för alla lydnadsklasser -

Max 5 st resultat räknas. -

Resultat från olika klasser kan blandas -

Om två ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det bästa enskilda resultatet i den högsta klassen

Startklass Ej Godkänt 0p

Godkänt 5p

Uppflytt 10p

Klass 1

3.e pris 5p

2.a pris 10p

1.a pris 15p

Klass 2

3.e pris 10p

2.a pris 20p

1.a pris 25p

Klass 3

3.e pris 15p

2.a pris 30p

1.a pris 35p

Årets Lydnad Topp Tio 2020

 

  1. Wera (Gasette`s Golden Light) Pehtra Lundin

 

 

Lydnad tio i topp, 2019 - ACC

Stort Grattis till er ! :) 

 
1. Sissi (Kleza´s Take My Breath Away) Alma Sandvall 135p
 
2. Vicky (Guchiti Made Of Love) Alexandra Hellström 35p
årets lyd

Lydnads foton

lydnad