Info RAS arbetet

Arbetet fortgår enligt plan 

Vi har fått in bra information av engagerade uppfödare och medlemmar som vi nu ser över. Vi lägger in texter och sammanställningar samt lägger till bilagor. Arbetet forstsätter och när nästa utkast är klart kommer det skickas ut igen för påseende av er uppfödare och medlemmar. Detta så ni har möjlighet att tycka till ännu en gång.

MVH

Styrelsen 

Amerikansk Cocker Cirkel