Rallylydnad

Rallylydnad har den vanliga familjehunden i åtanke och betoningen ligger på glädje och samarbete. Målsättningen för träningen är att skapa en hund som fungerar väl i hemmiljö tillsammans med familjen likaväl som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar. Teamet strävar efter smidighet och uppmärksamhet med positiv utstrålning.Du kan träna för att tävla men framför allt är detta riktigt kul och ger en enorm kontakt och följsamhet med din hund. Passar alla!Tävlingsformen rally bjuder på variation och spänning med inslag av traditionell lydnad och freestyle.

Rallylydnad är en sport där ”teamet” hund och förare, genomför en bana som har designats av en rallydomare. Domaren ber teamet att starta och därefter genomför teamet en bana med övningar utmärkta på skyltar (10-20 övningar beroende på svårighetsgrad).Utförandet av varje övning illustreras genom bild och text på skyltar. Bedömningen är mer generös än i traditionell lydnad. Teamet genomför banan i en rask men normal hastighet, med hunden på förarens vänstra sida. Hund och förare skall utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet. I rally krävs inte ett perfekt fotgående men hunden skall befinna sig under förarens kontroll. Teamet genomför banan utan instruktioner från domaren och målet är att genomföra den så korrekt som möjligt från start till mål med ledning av skyltarna. Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom röst- och/eller teckenkommando. Kommunikationen skall användas för att uppnå bästa möjliga genomförande. Föraren får prata, uppmuntra, klappa i händerna eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Även otaliga upprepningar av röst eller teckenkommando är tillåtet och påverkar ej bedömningen. Det är ej tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga röst-och/eller teckenkommando. Föraren får inte medvetet vidröra hunden.

 

 

 

 

 

ACC.s Poängräkning Årets Amris from 2020

Grundregler.

Samtliga utmärkelser är öppna för alla amrisar som är Svensk registrerade, om ägaren/ägarna vid tävlingstillfället är medlem i ACC. - Ägaren/Ägarna till hunden skall vara medlem i ACC vid samtliga poänggivande meriter, samt vid fastställande av det slutliga resultaten.  Om hunden tävlas av annan förare vid något/ några tävlingstillfället skall denna vara medlem i ACC, poängen tilldelas alltid ägaren.

Tidsperiod för beräkning av Årets titlar är ett kalenderår, 1 januari – 31 december.  Pris utdelas i samband med årsmötet, alternativt skickas till pristagare mot fraktkostnad.

För att priset skall delas ut krävs att tre sökande finns inom varje gren/storleksgrupp. Endast resultat uppnådda på officiella tävlingar i Sverige räknas 

Ansökan, inklusive alla resultat, skall vara ACC tillhanda senast kl: 24.00 den 5 januari året efter tävlingsåret. 

Ägaren bär själv ansvaret för att resultaten inkommer till ansvarig på ACC under årets gång och bör skickas in så snart som möjligt efter varje genomförd tävlingstillfälle, för att klubben ska kunna hålla en uppdaterad lista under årets gång.

Ansökan skall innehålla: Hundens officiella namn och registreringsnummer, samt tilltalsnamn.

Förteckning över datum, arrangör, klass och poäng för tävlingar som ska tas med i beräkningen 

Ägarens/Ägarnas namn, adress, telefonnummer samt mailadress

Resultaten skickas till aktivitet.acc@outlook.com

 

 

 

 

Årets Rallylydnads Amris

Pris delas ut gemensamt för alla rallylydnadsklasser.

Max 7 st resultat räknas. 

Resultat från olika klasser kan blandas. 

Poäng räknas ut genom att lägga ihop klasspoängen med tilläggspoängen enligt tabell nedan.

Endast poäng över godkänt (70 p och över) kan räknas.

För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras summan av klasspoäng och tilläggspoäng med koefficient enligt nedan.

Om två ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det bästa enskilda resultatet i den högsta klassen.

Klasspoäng Tilläggspoäng

70-74 p + 5 p

75-80 p +10p

81-84 p +15 p

85-90 p +20 p

91-94 p +25 p

95-100 p +30 p

Klass Koefficient

Nybörjarklass 1

Fortsättningsklass 1,1

Avancerad klass 1,2

Mästarklass 1,3

Årets Rallylydnad Topp Tio 2020

  1. Chutnzey (Redleg´s Tauriel) Pia Lanzt 60p
  2. Java (Cold-Case Secret Dream) Annika Nilsson 26p 
  3. Queen (Snowshoe´s Queen L ) Camilla Uhrberg 24p 
  4. Frida (Snowshoe´s Gaint Diablo) Camilla Uhrberg 18p
  5. Fanny (Amerizells Xclusively For Us) Ingela Svensson 10p
  6. Järvsöfaks (Snowshoe´s Järvsöfaks) Camilla Uhrberg 4p 
  7. Sissi (Kleza´s Take My Breath Away) Alma Sandvall 2p 

Rallylydnad tio i topp , 2019 - ACC

Stort Grattis till er alla ! :)

 
 
1. Sissi (Kleza´s Take My Breath Away) Alma Sandvall 294p
 
2. Strimma (Snowshoe´s I Did It For Love) Camilla Uhrberg 213p
årets rally
 
2. Mango (Redsleg´s Top Gun) Pia Lantz 213p

4. Elmo (Kleza´s Thunderstruck) Emmelie Sandvall 111p

5. Saga (Troupers Quite Hot) Marie Olsson 100p
 
6 .Wera (Gazette´s Golden Lihgt) Pehtra Lundin 86p
 
7. Faksen (Snowshoe´s Järvsöfaks) Camilla Uhrberg 80p
 
8. Fanny (Amerizells Xclusively For Us) Ingela Svensson42p
 
9. Tessie (Amerizells Uniqe Diamond) Nina Frisell 38p 
 
10. Chutnye (Redleg´s Tauriel ) Pia Lantz 37p

 

 

 

 

 

 

 

SE RALLYCH

Snowshoe´s I Did For Love Höganäs 20190616

Kleza´s Take My Breath Away Åseda-Lenhovda BHK 20190811

Redleg´s Top Gun Arboga BK 20191012

Action på banan

RL2