Utställning

Länk till SKKs utställningar 2021

Länsklubbsutställningar | Svenska Kennelklubben (skk.se)

 


 

UTSTÄLLNINGAR

Show bild

Att tävla med amerikanaren kräver ganska mycket av ägaren eftersom det är ganska tidskrävande att hålla pälsen i utställningskondition. Det är inte bara pälsen som ska vara i topp, hunden ska också vara välmusklad och glad och trevlig. Men låt dig inte avskräckas, alla har vi varit nybörjare och gjort våra dundertabbar i ringen. Be din uppfödare eller någon annan van utställare om hjälp och tips om hur du ska förbereda pälsen på bästa sätt. Det finns utställningsträningar som anordnas av olika klubbar man kan delta i. Gå också på några utställningar för att bara se och lära innan du själv ställer ut din hund. Var inte rädd för att fråga utställarna om råd, men vänta till EFTER bedömningen!

Vad gör då hunden i ringen? Hunden ska stå helt stilla, på ett sätt som presenterar hundens bästa sidor. Hunden ska trava runt och visa sina rörelser på bästa sätt och domaren ska kunna titta på hundens tänder, känna på kroppen m.m. Busenkelt! Men faktum är att domaren ägnar få sekunder åt varje hund så det gäller att hunden verkligen visar sitt bästa jag när det väl gäller. En glad och avslappnad hund tilltalar domaren mer än en tokglad hund eller en räddhågsen individ.

Varje hundras har en egen rasstandard. Rasstandarden beskriver hur "idealhunden" inom varje ras ska se ut. Rasstandarden är bibel för alla som vill ägna sig åt utställning och uppfödning. I rasstandarden beskrivs rasens användningsområde, helhetsuttryck, karaktär och hur hunden ska se ut: storlek, färg, tecken, päls m.m. Här anges också vad som är diskvalificerande fel.

På en utställning är det domarens uppgift att bedöma varje hund i förhållande till rasstandarden.

Det finns officiella och inofficiella utställningar. Den officiella utställningen är antingen nationell eller internationell. På den nationella utställningen kan hunden tilldelas ett nationellt certifikat, s.k. cert, vilket intygar att hunden är av svensk championkvalitet. På en internationell utställning kan hunden tilldelas ett internationellt certifikat, s.k. CACIB, som meriterar hunden att vara av internationell championkvalitet. På en officiell utställning dömer bara auktoriserade domare och alla resultat bokförs hos Svenska Kennelklubben. På en inofficiell utställning registreras inte resultaten och här får även en icke auktoriserad domare döma. Inga cert delas ut men hunden kan erhålla HP, HedersPris.

På utställningar tävlar hundarna i olika klasser beroende på ålder. Först bedöms hanhundar, sedan tikar och sist bästa hanhund mot bästa tik. I ringen döms hundarna först en och en gentemot rasstandarden, i den s.k. kvalitetsbedömningen. Om hunden tilldelas excellent här betyder det att domaren tycker att hunden väl motsvarar sin rasstandard och är ett gott avelsresultat. De hundar som får excellent i kvalitets-bedömningen går därefter vidare till konkurrensbedömningen. I denna klass jämförs hundarna med varandra och placeras 1:a-4 pris. Här kan domaren välja att dela ut CK (Champion Kvalitet) till de hundar han anser vara att rätt kvalitet. De hundar som erhållit CK tävlar sedan om att bli bästa hanhund/-tik. Slutligen möts bästa hanhund och bästa tik. Den hund som blir 1:a i rasen kallas BIR (Bäst I Rasen) och den hund (av motsatt kön) som således blir tvåa kallas BIM (Bäst I Motsattkön). Här utdelas ev. CACIB/cert.

Det behövs tre CERT för att bli champion varav minst ett över 24 månaders ålder.

BIR-hunden går sedan vidare till rasgruppfinalen. Varje ras tillhör en rasgrupp. Amerikanaren tillhör grupp 8 Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar. När olika hundraser tävlar mot
varandra gäller det för domaren att avgöra vilken hund som bäst motsvarar sin egen rasstandard. Den hund som vinner i sin grupp, blir s.k. BIG, Bäst I Gruppen, går vidare till nästa final och möter här alla gruppvinnarna. Den hund som vinner i denna slutliga final blir BEST IN SHOW, s.k. BIS!

ÅRETS UTSTÄLLNINGSAMRIS REGLER & POÄNGBERÄKNING

ÅRETS UTSTÄLLNINGSAMRIS REGLER & POÄNGBERÄKNING

- Resultatet baseras på 6 officiella och en inofficiell ACCutställning.

- För att få deltaga måste samtliga delägare vara medlemmar i ACC, vilket innebär att medlemsavgiften skall vara ACC tillhanda senast vid utställningstillfället.

- Klubben räknar ihop resultaten.

- Årets Veteran utses från och med 2007.

Poängskala officiella utställningar BIR 10 poäng BIM 8 poäng

2 bh / bt 6 poäng

3 bh / bt 5 poäng

4 bh / bt 4 poäng

Plus 10% av antalet deltagande vuxna hundar. (25 hundar= 2,5 poäng)

Valpar samt Avels & Uppfödargrupper räknas ej.

Poängskala ACCs utställningar BIS 10 poäng BIM / BIS

9 poäng BIF

8 poäng BIM / BIF

7 poäng 2 bh / bt

6 poäng Per färg 3 bh / bt

5 poäng Per färg 4 bh / bt

4 poäng Per färg Plus 5% av antalet deltagande vuxna hundar i respektive färg. (25 hundar per färg = 1,25 poäng ) Valpar samt Avels & Uppfödargrupper , nedklippta räknas ej.

Veteranpoäng / Bästa veteraner med minst Excellent BIR Veteran 3 poäng

BIM Veteran 2 poäng

För att komma upp på 10-i topplistan bland alla, så krävs det placering i bästa hane och bästa tik. Placering 1-4 Och blir man placerad i bästa hane/bästa tik så får man bara tillgodoräkna sig den vanliga poängen (den högre poängen) och inte då veteranpoängen.

Man får alltså inte tillgodoräkna sig båda. Har du blivit BIR eller BIM men inte fått en placering i BH/BT så får man maila in resultaten till aktivitet.acc@outlook.com

Mjölby 2020 Höst special

Acc och arrangörer vill tacka utställare som kom på höstspecialen och TACK till domaren Helmer Önell och självklart våra sponsorer för en trevlig dag i Mjölby 🌸🐾
 
Vi vill även rikta ett extra stort tack till Er utställare som visade respekt för varandra genom att hålla avstånd och visa god sportsmanchip på alla utställningar i och utanför ringarna
 
Stort TACK till : Agria, Royal Canin, Dio Pet, Eurogroom
K9, Mjölbys Djurbod, Sweet, K9 Design 
 
🇸🇪 RESULTAT ACC MJÖLBY 🇸🇪
Domare: Helmer Önell
Antal anmälda: 40 St
 
Valpar
BIF Parti:  Xlnt X-Akt
BIF Ascob: Redleg’s Buttercup
BIF Svart & BIS: Troupers Real Cool  BIM/BIF & BIM/BIS: Troupers Real Hot
 
Vuxna 
Bästa Parti Hane:
1. Speedwagon’s Cash N’Go
2. Atomic Toy’s Passion Ladykiller
 
Bästa Parti Tik:
1. Citronella’s First Lady
2. Amerizells Zafira
 
Bästa Ascob Hane:
1.DeLaPi’s Ö’Diviso
 
Bästa Ascob Tik:
1. Fashin York’s Hope
2. Amerizells Xclusively For Us
 
Bästa Svarta Hane:
1. Ch. Caci’s Like and Share
2. Caci’s Caught Your Eye
 
Bästa Svarta Tik:
1. Ch. Caci’s Catwalk Model
2. Ch. Caci’s We Go Together
3. Incredible Admiration Black Pearl
4. Showmagic I Love Myself
 
BIS-Junior: Fashin York’s Hope
 
BIS-Veteran: CH Caci’s We Go Together
 
BIS Nerklippt: CH Freixenets Ad Astra
BIM/BIS Nerklippt: Freixenets Game Of Thrones
 
BIS Uppfödargrupp: Troupers Kennel 
 
BEST IN SHOW CH Caci’s Catwalk Model
BIM/BIS: CH Caci’s Like and Share
 
Vi utsåg även dagens !
Vackraste Huvud & Bäst Trimmad vann B/T hanen : Caci’s Like and Share
Bästa Rörelser gick till en Trefärgad hane : Atomic Toy’s Passion Ladykiller
 
Stort Grattis till er alla  🏆 🐾 🌹

Mjölby 2020 höst special

Center

Kvicksund 2020

Acc och arrangörer vill tacka utställare som kom och domaren Gun- Mari Blom och självklart våra sponsorer för en trevlig dag i Kvicksund 🌸🐾
Vi vill även rikta ett extra stort tack till Er utställare som visade respekt för varandra genom att hålla avstånd och visa god sportsmanchip på båda utställningarna i och utanför ringarna
Stort grattis till fina resultat!
Ett stort TACK till alla våra sponsorer.
Agria, Royal Canin, Diopet,
Hööks, 4Dogs, Djurens Center,
Tumba Hund & Katt
TF Crafts, Fraser Essentials
Resultat :
Totalt Anmälda: 40 st
BIF -BIS valp: Troupers Real Hot
BIM/BIF - BIM/BIS valp: Troupers Real Cool
BIF Part valp: Caci's Companjons Choice
Bästa Svarta Hane:

1. Ch. DeLaPi’s Z’enith Du Monde
2. Giffels Quattro
3. Amrizells American Star

Bästa Svarta Tik:
1. Ch. Redmama’s Beyond The Star
2. Ch. Caci’s We Go Together
3. Amrizells Annie Get Your Gun

Bästa Ascob Hane:
1. DeLa Pi’s Ö’Diviso
2. Light& Dark’s Lumiheir

Bästa Ascob Tik:

1.Taezhnaya Fialka Ibn Falvarak-Rar
2. Anios Ystra Bruna Böna

Bästa Parti Hane:
1. Make My Day Bohemia Ester
2. Atomic Toy’s Passion Ladykiller
3. Ch. Carriemeon Clean-cut Kid
4. Freixenets Miami Vice

Bästa Parti Tik:
1. Ch. Caci’s Carefully Shaked With Choise
2. Amrizells Zafira
3. Citronella’s First Lady

BIS Junior: Freixenet’s Miami Vice

BIS Veteran: Ch. Caci’s We Go Together

BIS Nedklippt: Ch. Redmama’s Eternal Lilli Stardust
BIM/BIS Nedklippt: Freixenet’s Game Of Thrones

BIS uppfödargrupp: Caci’s

Best In Show: DeLaPi’s Ö’Diviso
BIM/BIS: Ch. Redmama’s Beyond The Star

Stort grattis till er alla 🏅
 
 

Fotoalbum Kvicksund 2020

Jönköping inoff 2020

Acc och arrangörer vill tacka utställare och domaren Fredrik Gustavsson och självklart våra sponsorer för en trevlig dag i Jönköping 🌷🐾

 

Tack till
Agria , Royal Canin , Diopet , Eurogroom,
Mjöby Djurbod,Canis minor

Resultat :Totalt Anmälda: 23 stBIS-valp: Snowshoe’s I Want You
BIM/BIS-valp: Snowshoe’s Sir Winston Churchill Bästa Ascob:Tik
BIF: Fashin Yorks Hope Bästa Parti :Tik:
BIF: Amrizells Zafira Bästa Svarta Hane:
1.BIF :Ch. Black and Buffs Gant
2. Giffels Quattro Bästa Svarta Tik:
1.BIM/BIF DeLaPi’s Ä’Toile
2. Amrizells Always On My Mind
3.Ch. Amrizells Tequila SunriseBIS-Junior: Fashin Yorks HopeBIS-Veteran: Ch. Amrizells Tequila SunriseBIS Nedklippt Fashin Yorks Spirite Of HeavenBIS: Fashin Yorks Hope
BIM/BIS: CH Black and Buffs Gant
Grattis till er alla 😊🎖  

 

 

Nu är listorna klara! 21-07-05

Klicka här >>Årets Agility Amris

 

I början av Juli ska vi uppdatera listorna för "Årets Amris".

Nytt för iår är att ni som medlem får skicka in era resultat själva. Detta ska skickas till aktivitet.acc@outlook.com Det är viktigt att ni uppger nedanstående information:
Hund: (tilltalsnamn och kennelnamn)
Förarnamn: (vid två eller fler förare måste alla samtliga som tävlat hunden i samma gren vara medlem i ACC)
Tävlingsplats och Datum:
Placering:
AGILITY
Fel:
Antal startande:
Eventuell titel/championat/pinne/resultat:
 
 
Vi vill också passa på att önska er ett STORT lycka till ute på tävlingsbanorna!
 

 

ACC.s Poängräkning Årets Amris from 2020

Grundregler.

Samtliga utmärkelser är öppna för alla amrisar som är Svensk registrerade, om ägaren/ägarna vid tävlingstillfället är medlem i ACC. - Ägaren/Ägarna till hunden skall vara medlem i ACC vid samtliga poänggivande meriter, samt vid fastställande av det slutliga resultaten.  Om hunden tävlas av annan förare vid något/ några tävlingstillfället skall denna vara medlem i ACC, poängen tilldelas alltid ägaren.

Tidsperiod för beräkning av Årets titlar är ett kalenderår, 1 januari – 31 december.  Pris utdelas i samband med årsmötet, alternativt skickas till pristagare mot fraktkostnad.

För att priset skall delas ut krävs att tre sökande finns inom varje gren/storleksgrupp. Endast resultat uppnådda på officiella tävlingar i Sverige räknas 

Ansökan, inklusive alla resultat, skall vara ACC tillhanda senast kl: 24.00 den 5 januari året efter tävlingsåret. 

Ägaren bär själv ansvaret för att resultaten inkommer till ansvarig på ACC under årets gång och bör skickas in så snart som möjligt efter varje genomförd tävlingstillfälle, för att klubben ska kunna hålla en uppdaterad lista under årets gång.

Ansökan skall innehålla: Hundens officiella namn och registreringsnummer, samt tilltalsnamn.

Förteckning över datum, arrangör, klass och poäng för tävlingar som ska tas med i beräkningen 

Ägarens/Ägarnas namn, adress, telefonnummer samt mailadress

Resultaten skickas till aktivitet.acc@outlook.com

 

 

Årets Agilityamris

Endast placeringar med 0 fel räknas. 

Max 8 resultat räknas varav minst ett resultat måste vara från agilityklass och minst ett från hoppklass. Resultat från olika klasser kan blandas. 

Pris delas ut i vardera storleksgrupp: Small/ Medium (minst 3 sökande måste ingå i varje storleksklass/ om ej tre sökande finns, räknas alla tävlade i en och samma klass) 

Om två ekipage skulle hamna på på samma poängsumma vinner det ekipage som har flest antal 1:a placeringar i den högsta klassen. För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras summan av grundpoäng och tilläggspoäng med koefficient enligt nedan.

Grundpoäng utifrån placering med 0 fel i lopp

1:a 100 p

2:a 80 p

3:a 70 p

4:a 60 p

5:a 50 p

6:a 40 p

7:a 30 p

8:a 20 p

9:a 10 p

10:a 5 p

Tilläggspoäng: Utdelas vid placering 1-10 med +1 poäng per startande denne har efter sig. Klass Koefficient Klass 1 1.0 Klass 2 1,3 Klass 3 1,5