Utställning

 

UTSTÄLLNINGAR

Show bild

 Att tävla med amerikanaren kräver ganska mycket av ägaren eftersom det är ganska tidskrävande att hålla pälsen i utställningskondition. Det är inte bara pälsen som ska vara i topp, hunden ska också vara välmusklad och glad och trevlig. Men låt dig inte avskräckas, alla har vi varit nybörjare och gjort våra dundertabbar i ringen. Be din uppfödare eller någon annan van utställare om hjälp och tips om hur du ska förbereda pälsen på bästa sätt. Det finns utställningsträningar som anordnas av olika klubbar man kan delta i. Gå också på några utställningar för att bara se och lära innan du själv ställer ut din hund. Var inte rädd för att fråga utställarna om råd, men vänta till EFTER bedömningen!

Vad gör då hunden i ringen? Hunden ska stå helt stilla, på ett sätt som presenterar hundens bästa sidor. Hunden ska trava runt och visa sina rörelser på bästa sätt och domaren ska kunna titta på hundens tänder, känna på kroppen m.m. Busenkelt! Men faktum är att domaren ägnar få sekunder åt varje hund så det gäller att hunden verkligen visar sitt bästa jag när det väl gäller. En glad och avslappnad hund tilltalar domaren mer än en tokglad hund eller en räddhågsen individ.

Varje hundras har en egen rasstandard. Rasstandarden beskriver hur "idealhunden" inom varje ras ska se ut. Rasstandarden är bibel för alla som vill ägna sig åt utställning och uppfödning. I rasstandarden beskrivs rasens användningsområde, helhetsuttryck, karaktär och hur hunden ska se ut: storlek, färg, tecken, päls m.m. Här anges också vad som är diskvalificerande fel.

På en utställning är det domarens uppgift att bedöma varje hund i förhållande till rasstandarden.

Det finns officiella och inofficiella utställningar. Den officiella utställningen är antingen nationell eller internationell. På den nationella utställningen kan hunden tilldelas ett nationellt certifikat, s.k. cert, vilket intygar att hunden är av svensk championkvalitet. På en internationell utställning kan hunden tilldelas ett internationellt certifikat, s.k. CACIB, som meriterar hunden att vara av internationell championkvalitet. På en officiell utställning dömer bara auktoriserade domare och alla resultat bokförs hos Svenska Kennelklubben. På en inofficiell utställning registreras inte resultaten och här får även en icke auktoriserad domare döma. Inga cert delas ut men hunden kan erhålla HP, HedersPris.

På utställningar tävlar hundarna i olika klasser beroende på ålder. Först bedöms hanhundar, sedan tikar och sist bästa hanhund mot bästa tik. I ringen döms hundarna först en och en gentemot rasstandarden, i den s.k. kvalitetsbedömningen. Om hunden tilldelas excellent här betyder det att domaren tycker att hunden väl motsvarar sin rasstandard och är ett gott avelsresultat. De hundar som får excellent i kvalitets-bedömningen går därefter vidare till konkurrensbedömningen. I denna klass jämförs hundarna med varandra och placeras 1:a-4 pris. Här kan domaren välja att dela ut CK (Champion Kvalitet) till de hundar han anser vara att rätt kvalitet. De hundar som erhållit CK tävlar sedan om att bli bästa hanhund/-tik. Slutligen möts bästa hanhund och bästa tik. Den hund som blir 1:a i rasen kallas BIR (Bäst I Rasen) och den hund (av motsatt kön) som således blir tvåa kallas BIM (Bäst I Motsattkön). Här utdelas ev. CACIB/cert.

Det behövs tre CERT för att bli champion varav minst ett över 24 månaders ålder.

BIR-hunden går sedan vidare till rasgruppfinalen. Varje ras tillhör en rasgrupp. Amerikanaren tillhör grupp 8 Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar. När olika hundraser tävlar mot
varandra gäller det för domaren att avgöra vilken hund som bäst motsvarar sin egen rasstandard. Den hund som vinner i sin grupp, blir s.k. BIG, Bäst I Gruppen, går vidare till nästa final och möter här alla gruppvinnarna. Den hund som vinner i denna slutliga final blir BEST IN SHOW, s.k. BIS!