Utställningar 2020

 

thumbnail_Image

 

 Tyävrr måste vi meddela att skk och ssrk har ställt in alla utställningar p.g.a. rådande situation med Covid-19.
Som det ser ut nu är alla utställningar inställda till den 31 augusti 2020.
Sidan kommer uppdaterars när läget är under kontroll.