Avel & Hälsa

 

skk-logo-staende-med-payoffRiktlinjer för specialklubbens och rasklubbens avelsarbete

Avelskommitténs ansvar

Alla medlemmar är välkomna att ingå i föreningens avelskommitté!

adobe Arbetsbeskrivning för avelskommittén

Föreningens avelsfunktionär

Du kan ringa eller maila till ACCs avelsfunktionär.

Du kan ställa generella frågor om avel och genetik och få tips och råd angående avel på amerikansk cockerspaniel.

 

adobe Avelsfunktionärens arbetsbeskrivning

 

Är du intresserad av att vara föreningens avelsfunktionär kontakta valberedningen på valberedningen.acc@outlook.com

RAS-dokument 2007

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras.SKKs Avelspolicy anger målen, strategin beskriver vägen dit.På Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att en sådan ska upprättas för varje hundras.

OBS !!

På grund av SKKs sätt att dataregistrera är det inte utmärkt på alla hundar med katarakt om den är ärftlig eller ej. Det är fortfarande bäst att kontakta ägaren av hunden för att få reda på eventuell ärftlighet eller för att få en kopia av ögonlysningsintyget.

Uppmaning till blivande valpköpare:

Kontrollera föräldradjurens ålder och köp inte valp efter för unga föräldradjur.
Viktigt att komma ihåg att rasen har defekter som inte uppträder förrän efter 2-4 års ålder.
Att köpa en valp efter för unga föräldradjur gagnar varken valpköparen eller rasen.