Bli medlem i ACC

black o tan move

Samtliga medlemsskap administreras av SKK

Önskar du bli medlem i rasklubben finns det olika alternativ.

Enskilt medlemsskap 300:-/år

Familjemdlemsskap 150:-/år

Gåvomedlemsskap 75:-/år

Adressändring eller avsluta medlemskap >>

Mer infomation om medlemskapet >>