Jakt

IMG_0842

Jakt med Amerikansk cockerspaniel

Även om amerikanaren under en lång tid avlats endast för sällskap och utställning finns jaktegenskaperna kvar i generna om man vill plocka fram dem.

Liksom övriga spaniels ska den arbeta tillsammans med sin förare - jägaren både före och efter skott. För att jakten ska fungera krävs att hunden är lydig, en hund som drar iväg och jagar för sig själv på grannens marker gör ingen annan än hunden själv glad. 

Rasen är från början tänkt till fågeljakt men används även på småvilt som drivande tillsammans med föraren. Oftast används den Amerikanska cockern till eftersök av skadat vilt då rasen har en förträfflig nos som dom gärna arbetar med. Det finns jaktprov att genomföra med rasen där deras fågel och apporteringsintressa mäts samt att det jobbas för att ta fram en funktions beskrivning för spaniel som ska vara ett test för att se hur individen har bibehållit sitt intresse för jakt.

Poängräkning för Årets Amris Jakt

Poängräkning  Årets Amris Jakt

Nybörjare För att delta i nedanstående utnämning skall hunden vara svenskregistrerad och svenskägd. Endast resultat från officiella jaktprov i Sverige räknas. Giltigt medlemskap i vår klubb samt att man själv skickar in sina resultat till aktivitet.acc@outlook.co

Vid lika poäng räknas A-prov som högsta klass. Resultaten avser innevarande år 1 jan-31 dec och resultaten skall rapporteras in senast 31 dec (helst löpande under året). De tre (3) bästa resultaten får tillgodoräknas.

Godkänd, Nybörjarprov A = 2 poäng (Arbetscertifikat)

Godkänd, Nybörjarprov B = 1 poäng

Extra poäng: Den totala summan poäng från provet enligt följande. Exempel. Total poäng av domaren 38 poäng, minus de 5 poäng som avser vattenprov = 33 poäng ger ytterligare 3,3 poäng utöver godkänd enligt ovan.

Godkänd Nybörjarprov med 33 poäng blir 4,3 poäng till poängrapporteringen.

1:a plac. Segrarklass CERT 12 poäng

2:a plac. Segrarklass 10 poäng

3:e plac. Segrarklass 8 poäng

1:a Öppenklass HP 10 poäng

1:a Öppenklass 8 poäng

2:a Öppenklass 7 poäng

3:a Öppenklass 6 poäng

Extra poäng: SE JCH = 15 poäng (med utställningsmerit) SE J(j)CH = 10 poäng (utan utställningsmerit)

 

 Anmälan Årets Jaktsamris

page Till anmälan