Om ACC

Aktivitetsplanering 2022

Föreningens organisation

Rasklubben Amerikansk Cocker Cirkel (ACC) ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) samt i SKK.

ACC ska arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma syften med den i rasklubben ingående rasen amerikansk cocker spaniel.

Utöver dess stadgar gäller också SSRKs stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SSRK och SKK utfärdade föreskrifter. I den mån stadgar för ACC strider mot SSRKs och SKKs stadgar ska ACC:s stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

adobe Organisationsschema

Stadgar

Medlemsträff i Örebro 2022

Några bilder ifrån en trevlig medlemsträff i Örebro

Medlemsträffen bilder

 

Revisorer
Peter Larsson
Kristina Bredenberg

Revisorsuppleanter
Susanna Johansson
Anna Öberg
Kontakt med ovanstående funktionärer sker genom email: kontakt.acc@outlook.com
Valberedning
Anna Wallin - Sammankallande
Annika Fallerstedt
Yvonne Björkman
Kontakt med ovanstående funktionärer sker genom email: acc.valberedning@outlook.com


ACC Styrelse 2022

 

 ACC GISELA

ORDFÖRANDE

 

Gisela Wieholm Backlund

Gisela Wieholm Backlund ålder 65 bor i byn Västerby i Hedemora med mina 4 hundar.
Vår första Amris ”Maj” skaffade vi 1992 till dotter Petra, fler Amrisar har levt med familjen under åren. Min senaste Amris Isadora fick flytta till ett nytt hem för 6 år sedan då jag var sjuk. Jag ställer ut mina hundar, tränar lydnad och provar alla olika aktiviteter med mina hundar, men är dålig på att ligga i och träna.
Jag har 5 barn och 3 barnbarn.

 ACC LOTTA

VICE ORDFÖRANDE

 

Lotta Frankesjö

Jag heter Lotta Frankesjö och har inte varit aktiv i rasen så länge. I Örebro Cockerspanielklubb har jag suttit i styrelsen på de flesta platser. Jag och Stina har kennel Confess tillsammans. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med alla i nya styrelsen och jag hoppas att vi kan erbjuda aktiviteter för alla våra medlemmar under det kommande året !

 

SEKRETERARE

 

 
 ACC MIA

KASSÖR

 

Mia Glans

Mia Glans, 62år. Tidigare kassör och redaktör i Silky terrier klubben och Löwchencirkeln. Trevliga relationer & statistik & bokföring är min grej. Idag lycklig ägare till Nala, världens underbaraste madame.

 ACC KARIN

LEDAMOT & Avel- och Exteriöransvarig 

 

Karin Linde Klerholm

Jag heter Karin och har varit aktiv i rasen sedan 1979 och medlem av ACC sedan 1980.
Under årens lopp har jag varit allt från Kontaktombud, Ordförande, Sekreterare, Redaktör för Yankee Nytt och Avelsansvarig i ACC.
2006 blev jag utsedd till Hedersmedlem av ACC för mitt mångåriga arbete för klubben och rasen, vilket jag är mycket stolt över.
Jag tog min första kull 1988 (parti) men har sedan fortsatt med de svarta och b/t sedan 1995 och mitt kennelnamn är ROTOJET'S.
Jag är utbildad Exteriördomare på rasen sedan 2002 och har dömt ras-specialer över hela världen.
Jag ser fram emot att jobba tillsammans med alla i den nya styrelsen och jag hoppas att vi kan erbjuda aktiviteter för alla våra medlemmar under det kommande året !

 

 ACC STINA

LEDAMOT

 

Stina Frankesjö

 

 

Jag heter Stina Frankesjö och är 20 år, jag har haft amris sedan 2012 men det var 2017 som jag verkligen började tävla i "amris-ringen". Jag har tidigare tävlat i Junior handling med framgång och har även trots min inte alltför långa erfarenhet varit ungdomsrepresentant i SSRK's exteriör kommitté samt att jag under 2021 var poäng räknare för Årets utställningsamris. Jag ser fram emot att jobba tillsammans i den nya styrelsen och jag hoppas att vi skall kunna erbjuda aktiviteter för alla våra medlemmar under det kommande året!

 ACC PETHRA

LEDAMOT & Agility, Rallylydnad, Lydnad, Nosework, Jakt & Viltspårs ansvarig 

 

Pethra Lundin

 

Jag heter Pethra Lundin bor i Sandviken, har två Amrisar som jag tävlar lydnad, rallylydnad, agility och bruks med.

 ACC CARRO

SUPPLEANT & Utställningsansvarig 

 

Caroline Carro Rogerstam

 

Jag heter Caroline Rogerstam men dom flesta känner igen mig som Carro 

och bor i Örebro. Är uppfödare på Parti färgade amrisar under prefix 

Freixenet’s. Jag har jobbat för klubben i många år, suttit i styrelsen i lite olika konstellationer. Jag tror dom flesta som ställer ut känner mig, då jag har varit med i utställningskommittén, även som utställningsansvarig sen 2014. Förutom 2021, då jag tog ett litet uppehåll från Acc . Men nu är jag tillbaka igen, denna gång som 1a Suppleant. Och även så klart som utställningsansvarig, som mitt hjärta brinner för .

Det ska bli så kul att få börja jobba för klubben igen och med den nya styrelsen. 

Och hoppas på att få träffa många av er medlemmar nu efter två tuffa år. 

 

 Madde

SUPPLEANT

 

Madeleine Backlund

 

 Jag är en ensamstående tonåringsmamma boende i Sandviken, som tyvärr sedan många herrans år är utan amris men har dvärgpudeln Ready som fyrbent representant i familjen. I början av 2000-talet var jag under ett antal år aktiv i ACC som redaktör för tidningen Yankee Nytt och ansvarig för hemsidan så en del av Er känner säkert igen mig. Att göra alla nöjda har jag genom åren insett är en omöjlig uppgift men jag hoppas iallafall att jag ska kunna utföra mitt uppdrag i ACC till belåtenhet för de allra flesta. 

 

 

 

Verksamhet

Föreningens verksamhet enligt stadgar

  1. Informera och sprida kunskap om ACC – dess mål, organisation och arbetsformer
  2. Informera om rasen och dess användningsområden
  3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade riktlinjer
  4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper
  5. Anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör klubbens ras och rörande avelsarbetet inom rasen
  6. Samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och övriga rasklubbar
  7. Anordna verksamheter i enlighet med SSRKs direktiv
  8. Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller när annan anledning föreligger
  9. Stödja och medverka i SSRKs och SKKs forskningsarbete
  10. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

ACCs vision & mål

Vi arbetar enligt föreningens stadgar vad gäller mål och vision för rasen amerikansk cockerspaniel. 

ACC:s kommittéer

Så här jobbar vi:

Kommittéerna är till för att tillgodose våra medlemmars intresse för specifika grenar och
för att se till att aktiviteter anordnas.

Styrelsen har två representanter som är kontakt-personer för varje kommitté, och ansvarar för att aktiviteterna genomförs.

Alla aktiviteter som inte är gratis för deltagarna ska budgeteras och godkännas av styrelsen innan genomförandet av aktiviteten.

Alla är välkomna att hjälpa till i våra kommittéer!

Maila: aktivitet.acc@outlook.com