Rallylydnad

RL

Vad är rallylydnad?

Rallylydnad har den vanliga familjehunden i åtanke och betoningen ligger på glädje och samarbete.

Målsättningen för träningen är att skapa en hund som fungerar väl i hemmiljö tillsammans med familjen likaväl som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar.

Läs mer om rallylydnad >>

Tävlingen Årets Amris - Rallylydnad

Fotoalbum

RL2

Poängräkning Årets Amris Rallylydnad

Poängräkning  Årets Amris Rallylydnad

Pris delas ut gemensamt för alla rallylydnadsklasser.

Max 7 st resultat räknas. 

Resultat från olika klasser kan blandas. 

Poäng räknas ut genom att lägga ihop klasspoängen med tilläggspoängen enligt tabell nedan.

Endast poäng över godkänt (70 p och över) kan räknas.

För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras summan av klasspoäng och tilläggspoäng med koefficient enligt nedan.

Om två ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det bästa enskilda resultatet i den högsta klassen.

Klasspoäng Tilläggspoäng

70-74 p + 5 p

75-80 p +10p

81-84 p +15 p

85-90 p +20 p

91-94 p +25 p

95-100 p +30 p

Klass Koefficient

Nybörjarklass 1

Fortsättningsklass 1,1

Avancerad klass 1,2

Mästarklass 1,3

 

 Anmäl dina resultat

page Till resultatformulär Rallylydnad