Rasstandard
 
Standard för
AMERIKANSK COCKER SPANIEL
Grupp 8
FCI-nummer 167
Originalstandard 1993-05-17
FCI-Standard 1999-01-22; engelska
SKKs Standardkommitté 2003-10-08      
Image.jpeg Image.jpeg
 
Ursprungsland/
hemland: USA
 
Användningsområde: Stötande och apporterande fågelhund, sällskapshund
FCI-Klassifikation: Grupp 8, sektion 2
Bakgrund/ändamål: Den amerikanska cocker spanieln har samma ursprung som den engelska och härstammar från hundar som importerades från England. Alla rasens hundar anses gå tillbaka till en mycket dominant avelshund, Obo II, som hade importerats från England under senare delen av 1800-talet. I USA fick rasen ett alltmer annorlunda utseende än det engelska ursprunget. Rasen avlades åt olika håll, men cocker spaniel var samlingsnamn för den engelska och amerikanska varianten under många år, trots att hundarna var av olika typ. Först 1945 separerade amerikanska kennelklubben raserna och den amerikanska typen fick namnet cocker spaniel, medan den engelska fick heta just engelsk cocker spaniel. I övriga världen kallas den engelska enbart för cocker spaniel och USAs variant har fått ”amerikansk” framför rasnamnet. Den amerikanska cocker spanieln hör sedan 1970-talet till de populäraste raserna i sitt hemland och den har även vunnit uppskattning utanför USA som en mycket uppskattad utställningshund. I USA framhålles dock ofta vikten av att komma ihåg att den är en stötande och apporterande fågelhund och inte enbart en utställningshund. Rasen importerades till Sverige år 1950.
Helhetsintryck: Amerikansk cocker spaniel är den minsta av raserna i den amerikanska fågelhundsgruppen. Den skall ha en kraftig, kompakt kropp och ett fint utmejslat, förädlat huvud och ge ett välbalanserat helhetsintryck. Den skall ha raka framben och vara reslig över manken med en rygglinje som sluttar något mot de måttligt vinklade, starka och muskulösa bakbenen. Den kan komma upp i ansenlig fart som den förenar med stor uthållighet. Framför allt skall den vara sund och helt igenom välbalanserad. Det är mer önskvärt med en i alla avseenden välbalanserad hund än en med stora kontrasterande fel och förtjänster.
Viktiga
måttförhållanden: Längdmåttet från bröstben till sittbensknöl skall vara något större än mankhöjden. Kroppen måste ha tillräcklig längd för att möjliggöra parallella och fria rörelser. Hunden får dock aldrig ge ett långt och lågt intryck.
Uppförande/Karaktär: Den amerikanska cocker spanieln skall vara balanserad i temperamentet, frimodig och glad utan någon tendens till blyghet. Den skall visa stor arbetslust.
 
Huvud: För att huvudet skall kunna ge ett väl proportionerligt intryck i balans med resten av hunden måste följande uppfyllas:
 
 
Skallparti
Skallen skall vara rundad men utan överdrift och skall inte heller ha någon tendens till platthet. Ögonbrynen skall vara väl markerade. Partiet under ögat skall vara väl utmejslat.
 
Stop
Stopet skall vara tydligt markerat.
 
Nostryffel
Nostryffeln skall vara tillräckligt stor för att vara i balans med nospartiet. Den skall ha väl utvecklade näsborrar typiska för en jakthund. Nostryffeln skall vara svart hos hundar som är svarta, svarta med tantecken samt svarta och vita. Hundar med övriga färger får ha svart, brun eller leverfärgad nostryffel, ju mörkare desto bättre. Nostryffelns färg skall harmoniera med färgen på ögonkanterna.
 
Nosparti
Nospartiet skall vara brett och djupt. För att vara välbalanserat skall avståndet mellan stopet och nosspetsen vara hälften av det från stopet upp över hjässan till nackknölen.
 
Läppar
Överläppen skall vara väl utfylld och tillräckligt djup för att täcka den undre käken.
Käkar/Tänder
 
Käkpartiet skall vara fyrkantigt och jämnt. Tänderna skall vara starka, sunda och inte för små. Saxbett.
 
Kinder
Kinderna skall inte vara markerade.
 
Ögon
Ögongloberna skall vara runda och riktade rakt fram. Ögonkanterna skall ge ett lätt mandelformat intryck. Ögat skall varken vara insjunket eller utstående. Färgen på iris skall vara mörkt brun, ju mörkare desto bättre i allmänhet. Uttrycket skall vara intelligent, alert, milt och tilltalande.
 
 
Öron
Öronen skall vara lobformade, långa och tunna. De skall vara väl bepälsade och inte ansatta högre än i linje med undre ögonkanten.
Hals: Halsen skall vara tillräckligt lång för att nosen med lätthet skall nå marken. Den skall vara muskulös och utan överflödigt halsskinn. Den skall resa sig kraftfullt från skulderpartiet och vara något välvd samtidigt som den smalnar av mot huvudet.
 
Hals
Halsen skall vara tillräckligt lång för att nosen med lätthet skall nå marken. Den skall vara muskulös och utan överflödigt halsskinn. Den skall resa sig kraftfullt från skulderpartiet och vara något välvd samtidigt som den smalnar av mot huvudet.
 
Kropp:  
Rygglinje
Rygglinjen skall slutta något mot den muskulösa bakdelen.
 
Rygg
Ryggen skall vara stark och slutta mjukt från skuldra till svansansättning.
 
Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara djup och minst nå till armbågarna. Dess front skall vara tillräckligt vid för att ge nödvändigt utrymme för hjärta och lungor men inte så att den hindrar de parallella frambensrörelserna. Revbenen skall var djupa och väl välvda.
 
Svans
Den kuperade svansen skall vara ansatt och bäras i linje med ryggen eller något högre. Den skall aldrig bäras rakt upp som hos en terrier eller så lågt att hunden verkar blyg. I aktion skall svansrörelserna vara livliga.
 
SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE.
 
Extremiteter:  
Framställ:
Frambenen skall vara parallella, raka och muskulösa med kraftig benstomme. De skall vara ansatta tätt intill kroppen och väl under skuldran. Det är tillåtet att ta bort sporrarna.
 
Skulderblad
Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda och med överarmarna bilda en vinkel på ca 90º, vilket tillåter fria och vägvinnande frambensrörelser. Skulderbladen skall var renskurna och sluttande utan att vara framskjutna och så placerade att skulderbladsspetsarna har en vinkel som tillåter en väl välvd bröstkorg.
 
Armbåge
Sett från sidan skall armbågarna ligga rakt under skulderbladets högsta punkt om hunden står rakt med frambenen.
 
Mellanhand
Mellanhänderna skall vara korta och starka.
 
Framtassar
Framtassarna skall vara kompakta, stora, runda och väl slutna med starka trampdynor. De får varken vara inåt- eller utåtvridna.
 
Bakställ:
Höfterna skall vara breda och bakstället väl rundat och muskulöst. Bakbenen skall sedda bakifrån vara parallella såväl stillastående som i rörelse. De skall vara muskulösa med kraftig benstomme. Det är tillåtet att ta bort sporrarna.
 
Lår
Låren skall vara kraftfulla och välformade.
 
Knäled
Knälederna skall vara starka och stadiga såväl stillastående som i rörelse. De skall vara måttligt vinklade.
 
Has
Hasorna skall vara starka och lågt ansatta.
 
Baktassar
Baktassar som framtassar.
 
Rörelser:
Trots att amerikansk cocker spaniel är den minsta av fågelhundama i den amerikanska fågelhundsgruppen skall den ha typiska jakthundsrörelser. En nödvändig förutsättning för goda rörelser är balansen mellan fram- och bakställ. Det starka, kraftfulla bakstället skall ge gott påskjut. Samtidigt måste hunden vara så välkonstruerad i skuldra och framben att den utan svårighet får ett vägvinnande steg framåt som balanserar den påskjutande kraften från bakstället. Framför allt skall rörelserna vara samordnade, mjuka, obesvärade och vägvinnande. Överdrivet livliga rörlser får inte förväxlas med korrekta rörelser.
 
Päls:  
Pälsstruktur
På huvudet skall pälsen vara kort och fin. På kroppen skall den vara av medellängd med tillräcklig underull för att ge ett gott skydd. Öron, bringa, buk och ben skall vara rikligt behårade men inte överdrivet så att de rena linjerna eller rörelserna döljs eller påverkar den amerikanska cocker spanielns utseende och funktion som måttligt pälsad jakthund. Pälsens kvalitet är mycket viktig. Den skall var silkig, rak eller svagt vågig och av en kvalité som gör den lättskött. Överdrivet mycket, lockig eller bomullsliknande päls är allvarliga fel. Att använda elektrisk klippmaskin på ryggen är inte önskvärt. All trimning skall göras så att intrycket blir så naturligt som möjligt.
 
Färg
Svart: Enfärgad men även svart med tantecken. Färgen skall vara kolsvart. Skiftningar i brunt eller lever är inte önskvärt. En liten vit fläck på bröst och/eller strupe är tillåten. Vitt på andra ställen är diskvalificerande.
 
Övriga enfärgade hundar utom svarta (ASCOB, Any Solid Colour Other Than Black): Alla färger från ljusaste gräddfärg till mörkaste röd inkluderande brun och brun med tantecken. Färgen skall vara ren utan skiftningar men en ljusare färg på behänget är tillåten. En liten vit fläck på bröst och/eller strupe är tillåten. Vitt på andra ställen är diskvalificerande.
 
Flerfärgade: Två eller flera färger som är väl åtskilda och av vilka en måste vara vit; svart och vit, röd och vit (det röda kan variera från ljusaste gräddfärg till mörkaste rött), brun och vit och roan samt alla dessa färger i kombination med tantecken. Tantecknen skall helst finnas på samma ställen som hos svarta och övriga enfärgade hundar (ASCOB). Roan räknas till gruppen flerfärgade och kan ha vilket som helst av de vanliga roan-mönstren. Om grundfärgen upptar 90% eller mer är detta diskvalificerande.
 
Tantecken: Tan-färgen kan vara från ljusaste gräddfärg till mörkaste röd och får inte överskrida 10%. Tantecken över 10% är diskvalificerande. Tantecken hos svarta eller övriga enfärgade hundar (ASCOB) skall finnas på följande ställen:
l. En tydlig fläck över vardera ögat
2. På läppar och kinder
3. På öronens insida
4. På alla tassar och/eller ben
5. Under svansen
6. Eventuellt på bröstet. Varken förekomst eller avsaknad av denna fläck skall bestraffas.
 
Tantecken som inte är klart synliga eller som det bara finns spår av skall bestraffas. Tantecken som breder ut sig upp över nosen och går ihop skall också bestraffas. Hos en för övrigt tantecknad hund ur gruppen svarta eller övriga enfärgade hundar (ASCOB) är avsaknad av tantecken på något av de ovan specificerade ställena diskvalificerande.
 
Storlek/vikt:  
 
 
Mankhöjd
Idealmankhöjd för hanhund 38 cm
Idealmankhöjd för tik 35,5 cm
Mankhöjden får variera med en centimeter över eller under idealmankhöjden. Mankhöjd som överstiger 39,5 cm för hanhund och 37 cm för tik är diskvalificerande. Mankhöjd som understiger 37 cm för hanhund och 34,5 cm för tik skall bestraffas.
 
Fel:
MVarje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
Diskvaliferande fel:  
 
Mankhöjd
Hanhund över 39,5 cm, tik över 37 cm
 
Färg och tecken
 
De tidigare nämnda färgerna och färgkombinationerna är de enda tillåtna. Alla övriga färger eller färgkombinationer är diskvalificerande.
 
Svart: 
Vita tecken förutom på bröst och strupe.
Övriga enfärgade hundar (ASCOB): Vita tecken förutom på bröst och strupe.
Flerfärgade: Grundfärg som upptar 90% eller mer.
Tantecken: Tantecken som överskrider 10%. Avsaknad av tantecken hos svarta eller övriga enfärgade hundar (ASCOB) på något av de tidigare ovan specificerade ställena hos en för övrigt tantecknad hund.
 
Nota bene:
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.
 
Testiklar Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.