Poängräkning Årets Amris Lydnad

Det delas ut ett pris gemensamt för alla lydnadsklasser.

Max 5 st resultat räknas. 

Resultat från olika klasser kan blandas 

Om två ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det bästa enskilda resultatet i den högsta klassen

Startklass Ej Godkänt 0p

Godkänt 5p

Uppflytt 10p

Klass 1

3.e pris 5p

2.a pris 10p

1.a pris 15p

Klass 2

3.e pris 10p

2.a pris 20p

1.a pris 25p

Klass 3

3.e pris 15p

2.a pris 30p

1.a pris 35p

 

 Anmäl dina resultat

page Till resultatformulär Lydnad