Poängräkning Årets Amris Viltspår

För att delta i nedanstående utnämning skall hunden vara svenskregistrerad och svenskägd.

Endast resultat från officiella prov i Sverige räknas.

Giltigt medlemskap i vår klubb samt att man själv skickar in sina resultat.

Vid lika poäng räknas, om så finnes, till fler gjorda spår för att skilja dem åt om det går.

Resultaten avser innevarande år 1 jan-31 dec och resultaten skall rapporteras in senast 31 dec (helst löpande under året).

De tre (5) bästa resultaten får tillgodoräknas.

1a pris HP ökl. 5p

1a pris ökl. 4p

2a pris ökl. 3p

3a pris. ökl. 2p

Godkänd i anlagsklass 1p

 

 Anmäl dina resultat

page Till resultatformulär Viltspår