Poängräkning Årets Amris Agility

Giltig från 220101

Alla deltagare ansvarar för att skicka in sin hund
resultat i tävlingen Årets Amris.

       Klass 1                 Klass 2           Klass 3

Tidsfel : 5 fel för varje påbörjad 5 sekunder period utöver maxtiden oavsett klass.

 

                         Agility    Hopp     Agility   Hopp       Agility   Hopp

0  fel                    6             5          7           6            8          7            Poäng

5  fel                    3             3          3           3            3          3                                        Poäng

10 fel                   2             2          2           2            2          2                                        Poäng

15 fel                   1             1          1           1            1          1                                        Poäng

 

Extra poäng:

Du får 3 poäng extra för Pinne vid nollat lopp oavsett klass.

Du får extra placerings poäng enligt nedan vid nollat lopp.

Se tabell:

Placeringspoäng utöver ovanstående poäng vid nollat dvs felfritt lopp.

1:a 10 p                          6:a  5 p

2:a   9 p                          7:a  4 p

3:a   8 p                          8:a  3 p

4:a   7 p                          9:a  2 p

5:a   6 p                        10:a  1 p

 

Titel            5 p Klass 1                   7p klass 2                     10p klass 3

Cert                                                                                      3 p klass 3

  • Åtta tävlingar får räknas in under året totalt.
  • Resultat från olika klasser får räknas samman.

 

Årets Amris koras i två klasser:

Klass S

Klass M

 

För att vara med i tävlingen Årets Amris ska resultat ha inkommit för respektive gren som du vill medverka i innan sista datum 5/1 kl 24.00

Ägaren till hunden måste vara medlem i Amerikansk Cocker Cirkel under tävlingsperioden och vid årsskiftet då tävlingen avslutas.

Hundens poäng räknas oavsett vilken förare som tävlar.

Kommittéansvarig räknar poängen för grenen och ansvarar för att det stämmer.

 

 Anmälan Årets Agility Amris

page Till anmälan