************************************************************************************************************************************************************************
 
Styrelsen har under våren arbetat med en skrivelse till SKKs SRD Kommitté - Särskilda Domaranvisningar - med begäran om att vår ras skall avföras fullständigt från SKK/NKU's SRD-lista.

Följande skrivelse har tillsammans med bilagan från American Spaniel Clubs domarutbildningskommitté - "Judge a Cocker Spaniel on it’s Ability to Function in the Field ", som beskriver varför rasen ser ut som den gör i sin konstruktion
 baserat på dess jaktliga ursprung, har nu skickats in till SKK.
 

***********************************************************************************************************************************************************************