Jakt

Jakt

Även om amerikanaren under en lång tid avlats endast för sällskap och utställning finns jaktegenskaperna kvar i generna om man vill plocka fram dem. Det är en hund som kan användas till småviltsjakt och eftersom den har en mycket god näsa kan den lätt tränas till eftersökshund (viltspår). Liksom övriga spaniels ska den arbeta tillsammans med sin förare - jägaren både före och efter skott. För att jakten ska fungera krävs att hunden är lydig, en hund som drar iväg och jagar för sig själv på grannens marker gör ingen annan än hunden själv glad. 

Info från SSRK

Inbjudan till provledarutbildning spaniel 

 

För att vår spanielverksamhet ska hålla högsta kvalitet så behöver vi regelbundet utbilda funktionärer samt rekrytera nya. För spanielproven handlar det också om säkerhet.   

Denna dag får du lära dig allt som en funktionär behöver veta innan du kan hjälpa till på ett spanielprov.  

Denna kurs är tillgänglig för dig som är medlem i SSRK och/eller till någon av våra spanielklubbar.  

 Vår instruktör är Biggan Elofsson, uppfödare av jaktspringer under namnet Kennel Fedelm's, ordförande för JIS och har lång erfarenhet av SSRK:s spanieljaktverksamhet.

Medhjälpare är Eva Masthagen, spanielansvarig SSRK Småland.  

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg. För detta krävs att du har deltagit under hela dagen.  

 

Eftersom vi kör digitalt så kan du delta på utbildningen från lugnet i ditt hem, oavsett var du bor.   

 

Kostnad: Gratis!  

 

Anmäl sker genom att gå till SSRK Smålands hemsida – www.ssrksmaland.se  

Har du några frågor så kontakta kursansvarig Eva Masthagen, spaniel@ssrksmaland.se eller ring 070-296 02 22.   

 

Hjärtligt välkommen! 

 

 

Poängberäkning Årets Jakt Amris

 

Nybörjare För att delta i nedanstående utnämning skall hunden vara svenskregistrerad och svenskägd. Endast resultat från officiella jaktprov i Sverige räknas. Giltigt medlemskap i vår klubb samt att man själv skickar in sina resultat till aktivitet.acc@outlook.com

Vid lika poäng räknas A-prov som högsta klass. Resultaten avser innevarande år 1 jan-31 dec och resultaten skall rapporteras in senast 31 dec (helst löpande under året). De tre (3) bästa resultaten får tillgodoräknas.

Godkänd, Nybörjarprov A = 2 poäng (Arbetscertifikat)

Godkänd, Nybörjarprov B = 1 poäng

Extra poäng: Den totala summan poäng från provet enligt följande. Exempel. Total poäng av domaren 38 poäng, minus de 5 poäng som avser vattenprov = 33 poäng ger ytterligare 3,3 poäng utöver godkänd enligt ovan.

Godkänd Nybörjarprov med 33 poäng blir 4,3 poäng till poängrapporteringen.

1:a plac. Segrarklass CERT 12 poäng

2:a plac. Segrarklass 10 poäng

3:e plac. Segrarklass 8 poäng

1:a Öppenklass HP 10 poäng

1:a Öppenklass 8 poäng

2:a Öppenklass 7 poäng

3:a Öppenklass 6 poäng

Extra poäng: SE JCH = 15 poäng (med utställningsmerit) SE J(j)CH = 10 poäng (utan utställningsmerit)

Övrigt Följande uppgifter skall lämnas i samband med rapporteringen:

 Datum för provet

 Arrangören

 Nbp A eller Nbp B

 Poäng

 Hundens namn

 Hundens reg.nr

 Ägare, namn, adress och telefonnummer

Uppgifterna skickas in till aktivitet.acc@outlook.com